ห้วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ + เทคโนโลยี หรือ Creativity + Technology คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังเป็นหนึ่งในคณะในฝันของน้อง ๆ รุ่นใหม่หลายคนที่มีความชอบในด้านเทคโนโลยี

ห้วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ + เทคโนโลยี หรือ Creativity + Technology คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังเป็นหนึ่งในคณะในฝันของน้อง ๆ รุ่นใหม่หลายคนที่มีความชอบในด้านเทคโนโลยี

Be You LIFE จะไปทำความรู้จักกับสองหนุ่ม “พี่ตู้” นายคงอัคคณัฐ โชคธัญญาวัฒน์ และ “พี่พีเค” นายพลวัฒน์ คำแล ทั้งสองเป็นนักศึกษาที่มีผลงานด้านไอทีโดดเด่นตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อ่านต่อได้ที่

http://beyoulife.co/live-learn/bu-technology-innovation/

Be You LIFE จะไปทำความรู้จักกับสองหนุ่ม “พี่ตู้” นายคงอัคคณัฐ โชคธัญญาวัฒน์ และ “พี่พีเค” นายพลวัฒน์ คำแล ทั้งสองเป็นนักศึกษาที่มีผลงานด้านไอทีโดดเด่นตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อ่านต่อได้ที่

http://beyoulife.co/live-learn/bu-technology-innovation/