ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ได้รับทุนในโครงการระบบการตรวจจับและเตือนภัยแอปพลิเคชั่นอันตรายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จากการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
อ่านต่อ

ผลงาน "Kaiju" ของนางสาวภารณี อภิรมย์เสนีย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อ่านต่อ