ณัชพล สิริแสงสว่าง Natchaphon Sirisangsawang

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
About Me : I’m Pruek. A Student from Bangkok University in Thailand with a degree in Game and Interactive Media. I would love to work with everyone that has the same goal to create the best thing ever. Of course, I'm the most handsome person in this lab.
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2022 to Present)
Project : Roblox Project Learning Hub
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2003-2018 Udom Rangsit
2013-2019 Suankularb Rangsit
2019-Present Bangkok University

Competition :
2021 Global game jam 2022 DPU site
2022 Depa game accelerator batch 2
2022 Thailand game Showcase TGA

Grants and Scholarships :
2020-2021 Good scholarship of Thai Petroleum Pipeline Company

Certification :
2021 Unity | user programmer

 

อธิบายตัวเอง : ผมชื่อ พฤกษ์ เป็นนักศึกษา คณะ เกมเเละสื่อโต้ตอบของมหาวิทยาลัย กรุงเทพ ประเทศไทย ผมชอบที่จะทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งมีจุดหมายเดียวกันกับผม เเละพยายามทำใันให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่ทำได้ เเละเเน่นอนว่าผมนี้แหละเป็นคนทีหล่อที่สุดใน Lab นี้เเล้ว
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : Roblox Project Learning Hub
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2003-2018 อนุบาล-ประถม | อุดมศึกษา รังสิต
2013-2019 ประถมศึกษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
2019-ปัจจุบัน มหาลัย | มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

การแข่งขัน :
2021 โกเบิ้ลเกมเเจม DPU site 2022
2022 เดป้า เกมเเอสโซซิเอด เเบต2
2022 ไทเเลนเกมโชว์เคส ทีจีเอ

ทุนการศึกษา :
2020-2021 ทุนเรียนดี ของ บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

การรับรอง :
2021 ยูนิตี้ | โปรเเกรมเมอร์ ระดับ ยูเซอร์