วิศรุต พยนต์ไพบูลย์สุข Wisarut Payonpaiboonsuk

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media
About Me : Friendly,Chill,Easy to talk
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2022 to Present)
Project : Roblox Project Learning Hub
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2004 - 2006 Kindergarten Sermmit School
2007 - 2012 Primary School Kularbwittaya School
2013 - 2018 Secondary School Kularbwittaya School
2019 - ปัจจุบัน University Bangkok University

 

อธิบายตัวเอง : เป็นคนชิวๆสบายๆเฟรนรี่สุดๆ คุยง่าย
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : Roblox Project Learning Hub
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2004 - 2006 อนุบาล โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร
2007 - 2012 ประถาม โรงเรียนกุหลาบวิทยา
2013 - 2018 มัธยม โรงเรียนกุหลาบวิทยา
2019 - ปัจจุบัน มหาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ