ข้อมูลการติดต่อContact Information

ที่อยู่Address อาคาร B4 ชั้น 6
มหาวิทยาลัยกรุุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
B4 Building, 6th Floor,
9/1 Moo. 5 Phaholyotin Road,
Klong 1, Klong Luang
Pathumthani 12120
โทรTel. 0 2902 0299 ต่อext. 2310

การเดินทางMap & Directions

การคมนาคมรถประจำทางTransportation: Bus routes number
รถประจำทางOrdinary buses
29 34 39 59 95ก. ปอ. 504 ปอ. 510
ปอ. 520 ปอ. 29 ปอ. 39
รถ บขส. สายภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
Air-conditioned buses
504, 510, 520, 29, 39
The Transport Company Limited
buses: North and Northeast route
รถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ
สาย ต.85 : อนุสาวรีย์ชัยฯ - ม.กรุงเทพ - ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สาย ต.118 : สถานีรถไฟฟ้า BTS (หมอชิต) - ม.กรุงเทพ - ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หมายเหตุ : กรุณาระบุปลายทางที่ ม.กรุงเทพ
Air-conditioned vans
ต.85: Victory Monument-Bangkok University-Thammasat University, Rangsit Campus
ต.118: BTS Mochit station- Bangkok University-Thammasat University, Rangsit Campus
(Destination: Bangkok University)
รถส่วนบุคคลPersonal Vehicle (See Google map)