เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 มีการจัดงานเลี้ยงอำลาสมาชิก BU-MIT ที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ร้านอาหาร Tenjo Sushi & Yakiniku Premium Buffet

โดยสมาชิกที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมดสองคน ได้แก่ นายธัญนพ แสงวรรณ์ลอย และ นายจตุรวิทย์ ไชยวงศ์ นอกจากนี้มีอาจารย์และสมาชิกของ BU-MIT คนอื่น ๆ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองคนอีกด้วย