ทีมนักวิจัย BUMIT ได้ดำเนินการโชว์ผลงาน ณ. ศปภอ.ทบ. ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ ดอนเมือง โดยผลงานที่นำมาจัดแสดงคือ AADS และ Aircraft Recognition using Virtual Reality