กฤตภาส ช่างปั้น Kittapas Changpan

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media

กฤติณภัทร ศรีสุวรรณ Krittinaphat Srisuwan

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

กันตินันท์ พลูพัฒน์ธนกิจ kantinan plupattanakit

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media

ณัชพล สิริแสงสว่าง Natchaphon Sirisangsawang

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

ธนบัตร พ่อค้า Tanabut Porka

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

ธนพล กระจ่างธร Thanapol Khajangthon

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

ธนภัทร แสงเมือง Thanaphat Sangmuang

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media

บัณฑิต ถิระเสถียร Bandit Tirasatian

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

พหุคุณ บุญปาน Pahukun Boonparn

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

ภูริพัฒน์ บำรุงสุข Phuriput Bumrungsook

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

ฤทัยมาตา ขวัญเกตุ Ruethaimata Kwangate

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

วิลเลี่ยม ซีเฟิร์ท William Siefert

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science