เมือวันที่ 4 มีนาคม 2021 เวลา 17:00 มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ BU-MIT ที่ได้เข้ามาทำงานในปีการศึกษา 2022.

ทีมนักวิจัย BUMIT ได้ยื่นผลงาน paper ส่งเข้าร่วมงาน LifeTech 2022 ของ IEE โดยผลงานที่ส่งเข้าร่วม มีดังนี้
อ่านต่อ

ทีมนักวิจัย BUMIT ได้นำเสนอในหัวข้อ Introduction to BU and Thailand Living เป็นการแนะนำชีวิตในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับมหาวิทยาลัยเรียวโงกุ ได้รับฟัง โดยผู้บรรยายฝั่งมหาวิทยากรุงเทพ นายบัณฑิต ถิระเสถียร