ทีมนักวิจัย BUMIT ได้นำเสนอในหัวข้อ Introduction to BU and Thailand Living เป็นการแนะนำชีวิตในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับมหาวิทยาลัยเรียวโงกุ ได้รับฟัง โดยผู้บรรยายฝั่งมหาวิทยากรุงเทพ นายบัณฑิต ถิระเสถียร