เมือวันที่ 4 มีนาคม 2021 เวลา 17:00 มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ BU-MIT ที่ได้เข้ามาทำงานในปีการศึกษา 2022.