ทีมนักวิจัยและนักศึกษาจากแลป BU-CROCCS and BU-MIT เข้าร่วมการอบรมเรื่อง "Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Project"

BU-CROCCS and BU-MIT researchers and staffs attended NBTC-ITU Training on "Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Project".

จัดโดยหน่วยงาน NBTC-ITU ระหว่างวันที่ 5 -8 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพ

.held on 5 - 8 November 2019 at Lancaster room 6 -7 , Lancaster Bangkok Hotel, New Petchburi Road.