รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ  รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ

ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แด่ ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
อ่านต่อ

นายธนรัตน์ เจริญยิ่ง และนายภูริพัฒน์ ประสิทธิภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลที่ 2
อ่านต่อ

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ได้รับทุนในโครงการระบบการตรวจจับและเตือนภัยแอปพลิเคชั่นอันตรายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จากการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
อ่านต่อ

ผลงาน "Kaiju" ของนางสาวภารณี อภิรมย์เสนีย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อ่านต่อ