วิลเลี่ยม ซีเฟิร์ท William Siefert

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
About Me : With the spirit of PLUS ULTRA
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2022 to Present)
Project : Smart School Bus Platform (Backend)
AADS (Backend)
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2015 - 2019 Daorung wittaya
2019 - ปัจจุบัน Bangkok University

 

อธิบายตัวเอง : ด้วยจิตรวิญญารแห่ง พลัส อัลตร้า
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
Project : Smart School Bus Platform (หลังบ้าน)
AADS (หลังบ้าน)
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2015 - 2019 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
2019 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ