ฤทัยมาตา ขวัญเกตุ Ruethaimata Kwangate

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
About me : You can call me Hunsa, student from computer science
Position : iFIT Problem-based Learning (From June 2022 to Present)
โปรเจค : AADS
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
  Wat Tha Talat School
  Satri Angthong School
  GED

 

อธิบายตัวเอง : ชื่อเล่นหรรษา มาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มิถุนายน 2022 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : AADS
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
  โรงเรียนวัดท่าตลาด
  โรงเรียนสตรีอ่างทอง
  GED

การแข่งขัน :
  NSC2019 รอบชิงชนะเลิศ
  โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่รุ่นที่ 7