ธนภัทร แสงเมือง Thanaphat Sangmuang

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media
About Me : GIVE ME THE MONEY
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2022 to Present)
Project : Roblox Project Learning Hub
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2004 - 2006 Kindergarten : Siwali School
2007 - 2012 Primary school : Pattana Wittaya School
2013 - 2015 Junior high school : Mattayom Sangkeet Wittaya Bangkok School
2016 - 2018 Senior high school : Mattayom Sangkeet Wittaya Bangkok School
2019 - Present University : Bangkok University

การแข่งขัน :
2022 Gamejame DPU 2022 - won 1st place

 

อธิบายตัวเอง : ใครเป็นเพื่อนผม ขอยืมเงินหน่อย
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : Roblox Project Learning Hub
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2004 - 2006 อนุบาล : โรงเรียนสีวลี
2007 - 2012 ประถม : โรงเรียนพัฒนาวิทยา
2013 - 2015 มัธยมต้น : โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
2016 - 2018 มัธยมปลาย : โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
2019 - ปัจจุบัน มหาลัย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การแข่งขัน :
2022 Gamejame DPU 2022 - ชนะเลิศรางอันดับที่ 1