กฤติณภัทร ศรีสุวรรณ Krittinaphat Srisuwan

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
About Me : don't follow your dream follow me on instagram : d.dhoung
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2021 to Present)
Project : Senior Project - Container Optimization And 3D Visualization on Web Application
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2005 - 2018 Assumption College Nakhonratchasima
2018 - 2018 Boonwattana
2019 - 2019 Non-Formal Education
2020 - 2020 GED Equivalent Diploma

Honor Award :
2022 iEEE LifeTech (Attendance) 2022 - JST's Sakura Science Program

Publications :
2022 Application Of Genetic Algorithm In Order To Find An Optimal Loading Pattern Of Parcels

 

อธิบายตัวเอง : หยุดตามความฝัน แล้วมาตามไอจีเราดีกว่า : d.dhoung
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2564 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : Senior Project - Container Optimization And 3D Visualization on Web Application
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2005 - 2018 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
2018 - 2018 โรงเรียนบุญวัฒนา
2019 - 2019 กศน.
2020 - 2020 GED Equivalent Diploma

รางวัลเกียรติยศ :
2022 iEEE LifeTech (Attendance) 2022 - JST's Sakura Science Program

สิ่งพิมพ์ :
2022 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมเพื่อค้นหารูปแบบการจัดวางพัสดุภายในตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสม