พลวัฒน์ คำแลPonlawat Khamlae

  • ตำแหน่งPosition: ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ สิงหาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน)Reserach Assistant (From August 2019 to Present)
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education:

  • 2004-2006
Supappittaya
  • 2006-2012
Anubarnlomkao
  • 2012-2018
Lomkaophitthayakom School
 

การศึกษา:

  • 2547-2549
โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
  • 2549-2555
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
  • 2555-2561
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม