ทีมนักวิจัย BUMIT ได้ดำเนินการทดสอบระบบการจดจำอากาศยานด้วยเครื่องจำลองเหตุการณ์จริง ครั้งที่ 2
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบโปรแกรม Aircraft Recognition โดยการใช้งานและทดสอบในจุดต่าง ๆ เพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ทดสอบระบบโดยให้ผู้ใช้ได้เข้ามาทดลองเล่น และวิเคราะห์แบบสอบถาม สอนการใช้งานและการติดตั่งโปรแกรม Aircraft Recognition ณ ศปภอ.ทบ. ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ ดอนเมือง  มีผู้เข้าฝึกเป็นนายทหารจำนวน 22 ราย ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผู้ร่วมการทดสอบประกอบด้วย นายธนภัทร มั่นมโนธรรม, นายกันตินันท์ พลูพัฒน์ธนกิจ, นายกฤติณภัทร ศรีสุวรรณ, นายวิลเลี่ยม ซีเฟิร์ท, นายสุพัท หายโศรก, นายพลวัฒน์ คำแล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์